Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Flerkulturelle samfunn, urbefolkninger og statlige grep

Har Norge blitt, eller har det alltid vært et flerkulturelt samfunn? Hvordan har stater forholdt seg til minoritetsgrupper? Dette er noe av det du skal jobbe med i disse oppgavene.

En illustrasjon av mange mennesker som hilser på ulike språk.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1

Norge omtales i dag som et flerkulturelt samfunn, en betegnelse som har økt i styrke de siste årene. I denne oppgaven skal du drøfte om Norge har blitt et flerkulturelt samfunn de siste tiårene, eller om vi alltid har vært det. Er dette et nytt fenomen, eller er det noe som lenge har preget det norske samfunnet?

Skriv en tekst på én side der du drøfter dette temaet.

Oppgave 2

Finn en urfolksgruppe utenom den samiske befolkningen. Undersøk om statsmakten i det aktuelle landet har utøvd politisk vold overfor urbefolkningen. Hva ble i så fall gjort?

Oppgave 3

Ifølge teksten Majoriteter og minoriteter tar stater i bruk integrasjon, segregering eller assimilasjon i møtet med minoriteter. Pek på fordeler og ulemper ved alle strategiene og presenter det for klassen din.

CC BY-SASkrevet av Kai Arne Ulriksen.
Sist faglig oppdatert 17.06.2019

Læringsressurser

Forskjellige kulturer og kulturforskjeller

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter