Hopp til innhold

UTGÅTT - Sosiologi og sosialantropologi (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Kulturforståelse

Hovedområdet kulturforståelse dekker kulturbegrepet i vid forstand, og er i stor grad det vi ser på som sosialantropologi, men også under dette emnet finner du sosiologiske perspektiver.

Forskjellige kulturer og kulturforskjeller

Kulturer endrer seg over tid og sted, og det er ikke uvanlig at vi i dagens samfunn oftere har kulturmøter og opplever flere kulturforskjeller enn tidligere.

Læringsressurser

Forskjellige kulturer og kulturforskjeller

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter