Hopp til innhold

UTGÅTT - Sosiologi og sosialantropologi (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Kulturforståelse

Hovedområdet kulturforståelse dekker kulturbegrepet i vid forstand, og er i stor grad det vi ser på som sosialantropologi, men også under dette emnet finner du sosiologiske perspektiver.

Religion

I vårt fag handler emnet religion om religioners kulturelle funksjoner i samfunn og kulturer. Vi ser også på hvilke behov religion kan tilfredsstille. Her vil du lære om ritualer, men også om sjamanisme og hekseprosesser.

Læringsressurser

Religion

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter