Hopp til innhold

Sosiologi og sosialantropologi (Utgått)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Kulturforståelse

Hovedområdet kulturforståelse dekker kulturbegrepet i vid forstand, og er i stor grad det vi ser på som sosialantropologi, men også under dette emnet finner du sosiologiske perspektiver.

Familie- og slektskapsordninger

Her ser vi på familie- og slektskapsordninger både ut i fra et sosiologisk og et sosialantropologisk perspektiv. Det er i familien sosialiseringsprosessen vår starter. I sosialantropologi handler familie- og slektskapordninger om hva slags systemer man har i forskjellige kulturer.

Læringsressurser

Familie- og slektskapsordninger