Hopp til innhold

UTGÅTT - Sosiologi og sosialantropologi (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Kulturforståelse

Hovedområdet kulturforståelse dekker kulturbegrepet i vid forstand, og er i stor grad det vi ser på som sosialantropologi, men også under dette emnet finner du sosiologiske perspektiver.

Kulturbegrepet

Spørsmålet " Hva er kultur?" kan være vanskeligere å svare på enn man tror på forhånd. Kultur kan være musikk, teater, kunst eller idrett, men i vårt fag handler det også om det som ligger i grunnen for hvem vi er som folk og som nasjon.

Læringsressurser

Kulturbegrepet

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter