Hopp til innhold

Oppgave

Bruk begrepene og drøft

Ordsky med begreper knyttet til sosialisering. Bilde.

Oppgave 1

Skriv en resonnerende tekst der du drøfter hvordan sosialiseringsprosessen former deg som menneske. Bruk fagbegrepene under i teksten.

 • sosialisering
 • sosiale grupper
 • normer
 • uformelle normer
 • formelle normer
 • samfunn
 • sosialiseringsarenaer
 • identitet
 • primærgruppe
 • referansegruppe
 • sekundærgruppe
 • sanksjoner
 • selvbilde
 • generaliserte andre
 • prefigurativ sosialisering
 • normsender
 • sekularisering

Oppgave 2

Refleksjonsoppgave: Kan «gammel» teori være et nyttig verktøy når det gjelder å forstå og forklare samfunnsfenomener og prosesser i dagens samfunn? Hva kan vi lære av det?

Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Kristin Sundstrøm

Læringsressurser

Sosialisering i ulike kulturer og grupper