Hopp til innhold

Oppgave

Refleksjonsoppgave om kjønnsroller

I denne oppgaven skal du reflektere over kjønnsroller som begrep, hvordan de kommer til uttrykk, og om forventninger til kjønn har endret seg over tid.

LK20
Sist oppdatert 11.01.2021
Skrevet av Kristin Sundstrøm

Læringsressurser

Sosialisering i ulike kulturer og grupper