Hopp til innhold

Sosiologi og sosialantropologi (Utgått)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Sosialisering

Sosialisering er den prosessen hvor vi møter forventninger og lærer nye sosiale roller. Du møter forskjellige normer knyttet til forskjellige roller og i forskjellige situasjoner.

Sosialisering i ulike kulturer og grupper

Sosialisering handler om hvordan vi påvirkes, hva vi påvirkes av gjennom livet, og hvordan dette former oss som individer.

Læringsressurser

Sosialisering i ulike kulturer og grupper