Hopp til innhold

Fagartikkel

Aktiv livsstil gir god helse

Fysisk aktivitet er den viktigste faktoren for god helse. I kroppsøving lærer du hvordan du kan legge grunnlaget for din egen helse videre i livet. Det blir lagt vekt på at du skal lære å trene på en måte som er helsefremmende.

LK06
Tre personer som går tur.

Gåtur

Aktive barn – passive voksne?

Over 80 prosent av barn i Norge deltar på organiserte idrettsaktiviteter. En stund. Så slutter de. Hvordan er det med deg? Spilte du fotball da du var mindre? Eller kanskje du gikk på ski? Har du fortsatt med det?

Helsedirektoratet anbefaler at barn og unge er fysisk aktive minst en time per dag. Hvilken aktivitet som utøves, spiller mindre rolle. Variasjon er fint – og lek er like bra som systematisk trening. Hva har du lyst til? Hva passer for deg?

Anbefalingen for voksne og eldre er fysisk aktivitet i minst en halv time hver dag.

Helsefremmende trening

Forskning viser at fysisk aktivitet er den viktigste enkeltfaktoren som bidrar til å opprettholde god helse og å forebygge livsstilssykdommer.

Les helsemyndighetens anbefalinger her: Fysisk aktivitet blant barn og unge (ekstern)

Inaktivitet

Det er bekymringsfullt at en så stor del av befolkningen er svært inaktive, og myndighetene prøver å legge til rette for at flere skal drive med idrett, trene og være fysisk aktive. Det er synd at så mange ungdommer slutter å delta i idretten, selv om de har vært aktive som barn.

Hva tror du det kan skyldes at så mange barn slutter? Les kronikken Størst av alt er idrettsgleden, og diskuter i klassen:

  • Hvorfor slutter så mange å trene når de kommer i tenårene?
  • Kan det være noe med idretten som gjør at ungdom mister motivasjonen for å delta?
  • Hvilke krav ville du stille til en idrettsaktivitet du kunne tenke deg å delta i?

Velg en form for fysisk aktivitet som er lystbetont. Å trene sammen med noen er artig!

Skøytegåing. Foto.

Å trene sammen

Sist oppdatert 24.09.2018
Skrevet av Trine Merethe Paulsen

Læringsressurser

Trening og helse