Hopp til innhold

Fagartikkel

Tren for livet!

Forskning viser at fysisk aktivitet og regelmessig trening virker forebyggende mot en rekke sykdommer. Kroppen er laget for å bli brukt. Når hjerte og lunger, muskler og skjelett er i aktivitet, holdes styrke, smidighet og funksjoner ved like. Og ikke bare det: Fysisk aktivitet og regelmessig trening har også stor betydning for den psykiske helsen vår.

LK06
Tre kvinner trener med pilatesball. Foto.

Pilates-trening med ball

Hold vekten!

Overvektig på badevekt. Tegning.

Man kan ikke sette en absolutt grense for hva som er overvekt og ikke. Kan du bevege deg normalt lett og ledig – og gjør det – er antall kilo mindre viktig.

Overvekt og fedme er et alvorlig helseproblem.

  • Overvekt kan føre til at vi lettere utvikler andre sykdommer som diabetes og høyt blodtrykk.
  • Overvekt fører til belastninger på muskler og skjelett.
  • Overvekt gjør det tungt å bevege seg, og overvektige blir derfor mer og mer inaktive.

Er du fysisk aktiv, kan du tillate deg å spise vanlig mat og i tillegg bevilge deg en godbit i ny og ne og likevel oppleve at vekten holder seg! Det er viktig å huske at fysisk aktivitet bidrar til å redusere risikoen for sykdommer, selv om du ikke reduserer vekten.

Stell godt med hjertet!

Hjerte og blodårer. Illustrasjon.

Hjertet pumper blodet rundt i blodårene og sørger for at alle deler av kroppen får næring og oksygen.

Sykdommer som høyt blodtrykk, avleiringer i blodårene (aterosklerose), hjerteinfarkt og hjerneslag er alvorlige. I noen grad er vi mer eller mindre arvelig disponert for slike sykdommer, men trening er forebyggende uansett. Trening virker positivt på fettsammensetningen i blodet og motvirker høyt blodtrykk, de to viktigste faktorene som forårsaker hjerteinfarkt.

Fysisk aktivitet reduserer risikoen for å dø av hjerte- og karsykdommer til det halve.

Trening og diabetes

Insulinsprøyte. Foto.

Diabetikere må ofte ta insulin i form av sprøyter. I noen tilfeller holder det å regulere kostholdet nøye. Diabetes er en sykdom som stiller store krav til et regelmessig liv.

Forekomsten av type 2-diabetes er sterkt økende, og vi antar at 2,7 prosent av befolkningen har denne sykdommen. Dette henger sammen med en livsstil med lite fysisk aktivitet og et kosthold som inneholder store mengder "raske" karbohydrater.

Trening reduserer risikoen for å få type 2-diabetes, og øker du mengden fysisk aktivitet etter at du har fått sykdommen, har også det stor betydning.

Trening og kreft

Menneskefigur med tykktarmskreft. Illustrasjon.

Fysisk aktivitet på et optimalt nivå antas å kunne redusere antallet krefttilfeller betraktelig.

Cirka 35 prosent av Norges befolkning kan ventes å få en kreftdiagnose i løpet av livet. Av dem som blir rammet, antar vi at livsstil er medvirkende årsak for cirka en tredjedel.

Regelmessig fysisk aktivitet antas å virke forebyggende for flere kreftformer:

  • tykktarmskreft
  • brystkreft
  • prostatakreft
  • lungekreft
  • livmorkreft

Undersøkelser viser også at fysisk aktivitet bidrar til å forbedre livskvaliteten til dem som allerede er rammet av kreft.

Move it!

Skjelett i bevegelse. Illustrasjon.

Bevegelsesapparatet består av musklene og skjelettet. Det er viktig for livskvaliteten å kunne bevege seg lett og uten smerter.

Muskel- og skjelettlidelser har blitt en folkesykdom og er årsak til omtrent halvparten av sykemeldingene i arbeidslivet. Dette koster mye for samfunnet og reduserer livskvaliteten til den enkelte.

Fysisk aktivitet i barne- og ungdomsår legger grunnlag for et "bevegelig" voksenliv. Regelmessig trening i voksen alder sørger for at beinsubstansen og muskelstyrken holdes ved like. Det gir oss styrke til å gjennomføre våre daglige gjøremål og gjør også at vi blir mindre utsatt for belastningslidelser og yrkesskader.

Pust ut!

Lunger og bronkier. Illustrasjon.

Det viktigste forebyggende tiltaket mot sykdommer i luftveiene er å ikke røyke.

Sykdommer i luftveiene kan begrense muligheten til fysisk aktivitet. Astma, som er den hyppigste kroniske sykdommen blant barn og unge, er en sykdom som gjerne utløses ved anstrengelser. Likevel viser det seg at fysisk aktivitet i riktige mengder er gunstig for astmatikere.

Å være i generelt god form og å ha god kondisjon vil generelt bidra til å redusere plagene ved andre luftveissykdommer.

Trening og psykiske lidelser

Deprimert jente. Foto.

Det er ekstra lett å bli inaktiv om du er nedfor eller deprimert, men nettopp da vil du ha stort utbytte av å trene.

Undersøkelser viser at fysisk aktivitet ikke bare er positivt for vår fysiske helse, men også for vår psykiske helse. Mennesker som er inaktive, synes å ha større sjanse for å utvikle depresjoner.

Regelmessig trening virker forebyggende, men i tillegg viser det seg at fysisk aktivitet er effektivt i behandlingen av psykiske lidelser.

Kort sagt: Tren for livet!

Sist oppdatert 24.09.2018
Skrevet av Trine Merethe Paulsen

Læringsressurser

Trening og helse