Hopp til innhold

Kroppsøving (vg3) (LK06)

Helse og livsstil

Hvilken livsstil vi har, er et resultat av hvilke valgmuligheter vi har, og hvilke valg vi gjør.

Trening og helse

Positive sider ved trening framheves daglig i massemedia, og listen kan gjøres lang. En ønsker å sette søkelys på trening og håper det vil få flere til å trene mer. Vi ser også på hva som skal til for at treningen skal være helsebringende. Den viktigste faktoren her er at treningen foregår regelmessig.

Læringsressurser

Trening og helse

Du er her