Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Øvelse

Øvelser - baggerslag

Her finner du øvelser for trening av baggerslag i volleyball.

Slå baggerslag til partner

Hensikt: Bevegelse og justering under ballen. Holde kontroll på to baller/koordinasjon.

Volleyballøvelse

Beskrivelse:

 • En spiller på hver side av nettet (tre-fire meter fra hverandre).
 • Begge kaster en ball til hverandre samtidig, så presist som mulig.
 • Spillerne slår et baggerslag opp til seg selv.
 • Fang ballen, ikke la den falle i gulvet.

Variasjon

Som over, men spillerne returnerer ballen til den som kastet. Ballen skal ikke i bakken.

Treff trener

Beskrivelse:

 • Alle spillerne står ca. to meter fra nttet med en ball hver
 • Alle kaster ballen opp til seg selv og prøver å treffe treneren som beveger seg rolig, parallelt med nettet. Spillerne løper og henter egen ball.

Variasjon

Treneren kan rulle en ballkasse som spillerne skal greie å kaste ballen opp i, med ulik avstand fra nettet. Finn på et poengsystem, for eksempel etter hvor langt fra nettet spilleren står: En meter fra nettet gir 1 poeng ved treff i ballkassa, to meter fra nettet gir 2 poeng ved treff, osv. Alle skal løpe etter ballen og jobbe hardt.

Baggerslag med bevegelse, tre og tre spillere (A, B og C)

Beskrivelse:

 • Spiller A og B står med ryggen mot nettet, ca. tre meter fra hverandre.
 • Spiller C står tre–fire meter fra nettet med front mot spiller A og B.
 • Spiller A kaster en ball med bue så presist som mulig til C.
 • C returnerer ballen til A med et baggerslag.
 • A spiller ballen opp til seg selv med et baggerslag før han eller hun fanger ballen.
 • Spiller C forflytter seg med sidesteg til han eller hun står overfor spiller B, og utfører så det samme her. Ballen skal ikke i bakken.

Variasjon

Som over, men den som beveger seg skal forflytte seg med kryssteg. Ballen må nå kastes lavere/raskere.

Ferdighetsløype

Beskrivelse:

 • Stasjon 1: Spillerne balanserer på en benk mens de spiller baggerslag til seg selv.
 • Stasjon 2: Spillerne spiller ballen med en arm fra den ene til den andre.
 • Stasjon 3: Spillerne står et par meter fra veggen og spiller ti baggerslag mot veggen – fem baggerslag med bevegelse mot venstre, fem med bevegelse mot høyre, osv.
 • Stasjon 4: Heng opp en snor øverst i antennene. Spillerne skal spille baggerslag til hverandre mellom snora og nettet.
 • Stasjon 5: Heng opp en blink på veggen (rockering, A4-ark eller liknende). Utøverne skal spille baggerslag kontinuerlig og prøve å treffe blinken.

Variasjon

En kan kutte oppgaver eller legge inn andre oppgaver. Oppgavene skal løses individuelt med en måloppnåelse i hver oppgave. En kan også legge inn konkurranseelement, for eksempel at deltakerne skal greie å gjøre bestemte øvelser et bestemt antall ganger eller et bestemt antall ganger på rad.

Spill ballen inn til trener

Hensikt: Trene på forflytninger, korte forflytninger, justeringer og lengre forflytninger der man starter med kryssteg.

Beskrivelse:

 • Spillerne stiller seg i kø. NB! Ikke for lang kø, maksimum 10 spillere per trener/ballkaster.
 • Treneren kaster opp baller i ulike retninger som spillerne må bevege seg etter.
 • Spillerne må passe på å finjustere beina slik at de spiller ballen i riktig posisjon og i balanse.
 • Treneren kan først bare kaste baller til høyre, så til venstre, så framover og så hvor som helst. Men kast også baller lenger vekk, slik at spillerne må starte med kryssteg og løpe fort.

Variasjon

Spill flere baller etter hverandre

Jorda rundt med baggerslag

Fra 2 til 30 utøvere. Hensikt: Trene bevegelse og presisjon i baggerslaget.

Volleyballøvelse

Beskrivelse:

 • A begynner med å kaste ballen til seg selv og spiller et baggerslag over til B.
 • Etter at A har spilt ballen over, bytter han eller hun side og stiller seg i kø på motsatt side.
 • C rykker inn på banen så fort A har forlatt den.
 • B spiller ballen til C.
 • Fortsett til en gjør feil.
 • Spillerne kan konkurrere individuelt og få prikkbelastning ved feil, for eksempel hvis ballen spilles utenfor motstanderens område, spilles i nett, osv. En spiller som får for mange prikker (fra tre til seks) går ut. Det er fint om det er andre øvelser spillerne kan trene på mens de er ute, for eksempel spill mot vegg.
 • Spilleren som skal slå neste ball etter at feilen er gjort, setter spillet i gang så fort som mulig.
 • Når det er to spillere igjen, blir de stående på hver sin side og spiller ferdig.
Sist oppdatert 22.11.2018
Skrevet av Kåre Mol

Læringsressurser

Volleyball

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Øvelser serve

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Øvelser - fingerslag

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Øvelser - baggerslagDu er her

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Øvelser - smash

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Øvelser for fingerslag og baggerslag