Hopp til innhold

Oppgave

Religiøs identitet

LK06

Det blir ofte hevdet at religiøs identitet blir viktig i grensene mellom religioner. En iraker som kommer til Norge, har kanskje ikke vært særlig religiøst aktiv i hjemlandet sitt. Men i møte med det norske samfunnet blir det fokusert på hans eller hennes muslimske bakgrunn. Som minoritet føler han eller hun det naturlig å søke fellesskap med andre irakere. De finnes i moskeen.

På samme måte var religion viktig for de norske utvandrerne til Amerika. Seilskuta Restauration brakte den første gruppa av norske immigranter til USA i 1825. Da den store emigrasjonsbølgen fra Norge kom i 1880-årene, dukket det opp kirker og forsamlingslokaler overalt i Midtvesten. Selv om ikke alle nordmennene var ivrige kirkegjengere i hjemlandet, var det naturlig å søke til kirken for å treffe landsmenn, utveksle nytt hjemmefra og erfaringer de hadde gjort seg som nybyggere.

Oppgave 1

Les teksten over og bruk informasjon i fagstoffet i emnet "Kulturell identitet".

  • Hva er det som former vår religiøse identitet?
  • Beskriv hvordan og hvorfor religion kan bli en viktig identitetsmarkør for minoriteter i et fremmed land.
  • Hva har de to eksemplene i firkanten felles?
  • Hvorfor kan det bli et problem at man bruker religion som eneste eller viktigste identitetsmarkør?
  • På hvilken måte er en hijab, et kors, en turban og en davidsstjerne identitetsmarkører, og hvilke trosretninger/religioner representerer de?

Oppgave 2

Skriv en kort tekst (gjerne humoristisk) til denne tegningen, der du bruker noe av det Amartya San aktualiserer om flere identiteter i artikkelen du har lest.

Interkulturell og intrakulturell kommunikasjon. Illustrasjon.

Oppgave 3

I Yann Martels roman Historien om Pi og filmen med samme navn (regi: Ang Lee) møter vi den unge, indiske gutten Pi. Som de fleste indere er han oppdratt etter hinduistisk tro. Biologilæreren hans, Mr. Kumar, inspirerer han på flere vis, ikke bare til å dyrke sin store interesse for zoologi, men også religion. Mr. Kumar er nemlig erklært ateist:

There are no grounds for going beyond a scientific explanation of reality and no sound reason for believing anything but our sense experiences … God does not exist.

—Life of Pi, Chapter 7

Life of Pi-plakat.

Historien om Pi

Men på det åpne havet med en livbåt og med en bengalsk tiger ombord, søker han trøst i alle de tre store religionene: kristendom, islam og hinduisme.

Se trailere fra filmen på YouTube og diskuter religiøs identitet i lys av disse klippene.

Oppgave 4

Les artikkelen Innocence of Muslims. På hvilken måte belyser denne artikkelen problemstillinger i artiklene om religiøs identitet og hva som skaper den?

Sist oppdatert 20.12.2018
Skrevet av Øyvind Dahl

Læringsressurser

Kulturell identitet