Hopp til innhold

Oppgave

Tredjekulturs barn

LK06

Oppgave 1

Les dette diktet og forsøk å sette deg inn i situasjonen til et tredjekulturs barn.

Det var ingen begravelse.
Ingen blomster.
Ingen seremoni.
Det fantes ingen døde.
Ingen gråt eller klagerop.
Bare i hjertet mitt.
Jeg kan ikke…
Men jeg gjorde det likevel,
Og ingen visste at jeg ikke kunne.
Jeg vil ikke…
Men ingen andre sa at de ikke ville.
Så jeg stuet bort panikken
og plukket opp bagasjen
og gikk om bord i flyet.
Det var ingen begravelse.

(Pollock, Van Reken, og Sæverås 2009)

  • Hva forteller dette diktet om sorgen som et tredjekulturs barn kan oppleve?

Oppgave 2

  • Hvorfor tales det ofte om uforløst sorg og ikke bare om sorg? (Stikkord: skjulte tap)
  • Hvorfor kan den som har opplevd et så spennende liv oppleve sorg ved oppbrudd?
  • Hvilke tap bærer de med seg som skiller seg fra tap som andre ungdommer opplever?
  • Hvordan kan en bidra med å minske tapene som slike tredjekulturs barn har opplevd?
Sist oppdatert 13.12.2018
Skrevet av Øyvind Dahl
Rettighetshaver: NRK

Læringsressurser

Kulturell identitet