Hopp til innhold

Oppgave

Utvikling av identitet

LK06

Oppgave 1

Gruppeoppgave: Lag poster, plakat, brosjyre eller hold en miniforelesning.

Hver gruppe tar for seg ETT stadium/trinn i Eriksons utviklingsmodell .

  • Beskriv hva som kjennetegner dette trinnet, og hvilke konflikter eller utfordringer individet står overfor der (gi eksempler).
  • Hvordan utvikler man en positiv identitet på dette trinnet, og hvordan utvikles en negativ identitet?
  • Hvordan kan dette relateres til kommunikasjon?

Oppgave 2

Løs denne oppgaven som ble gitt til skriftlig eksamen:

"Å presentere seg selv på Internett, enten i sosiale medium som Facebook, på datingsider eller på en eigen blogg, er vanlig særlig blant unge i dag. I slike presentasjoner velger man selv hvordan man vil framstille seg. Skriv en tekst der du drøfter hvordan vi framstiller oss på nett, og hvordan kulturene vi er en del av, påvirker hva vi velger å vise av oss selv til andre" (Utdanningsdirektoratet. Eksamen i SPR3017, Kommunikasjon og kultur 3. Høsten 2012)

  • Til eksamen fikk kandidatene en forberedelsesdel med mange lenker, men du kan bruke utviklingsmodellen til Erikson og fagstoffet i emnet som bakgrunn for å skrive teksten.

Oppgave 3

Det er en gammel diskusjon om betydningen av arv og miljø. At du er gutt eller jente, har blå øyne eller brune øyne er medfødte egenskaper som du ikke kan gjøre noe med. Du blir også eldre dag for dag. Dette er biologiske forutsetninger. Men det er også kulturelle forutsetninger for hvorfor du er den du er.

Drøft dette:

  • Hvor viktige er de biologiske forutsetningene i utformingen av din identitet?
  • Hvor mye av dine karakteregenskaper er medfødt?
  • Hvor mye av dine karakteregenskaper er tillært fra det miljøet du er vokst opp i?
  • Er det mulig å endre grunnleggende karaktertrekk?
  • Ønsker du å endre dem? Eller vil du resignere ved å si: slik er jeg blitt, jeg kan ikke noe for det?
  • Er identitet bestemt av arv eller miljø?
Sist oppdatert 20.12.2018
Skrevet av Eli M. Huseby
Rettighetshaver: Senter for nye medier, Høgskolen i Bergen

Læringsressurser

Kulturell identitet