Hopp til innhold

Oppgave

Hvordan blir vi den vi er?

LK06

Oppgave 1

Plasser deg selv i sirklene.

  • Var det lett eller vanskelig?
  • Synes du at dette sier nok om din identitet?
  • Hvis noe mangler, hva er det?
  • Ville moren eller faren din ha skrevet det samme i sirklene, tror du?
  • Kanwal (17) som er født i Norge av pakistanske foreldre, skal også plassere seg i sirklene. Hva ville hun skrive?

Oppgave 2

Drøft:

  • Hvorfor er det for snevert å snakke om identitet som noe som bare karakteriserer en enkeltperson?
  • Er identiteten vår stabil, eller ikke?
  • Hvorfor var det vanskelig å plassere Kanwal (17) i sirklene?
  • Forfatteren bak modellen sier at identiteten vår kan sees på som en livsfortelling som endrer seg hele tida. Hva mener han med det?
Sist oppdatert 12.12.2018
Skrevet av Øyvind Dahl

Læringsressurser

Kulturell identitet