Hopp til innhold

Fagartikkel

Utvikling av identitet

Identitet er ikke noe stabilt og fast. Vi utvikler oss gjennom hele livet. Vi kan også i stor grad påvirke hvordan andre oppfatter hvem vi er. Ikke minst gjelder det i sosiale medier.

LK06
Arbeidere i oransje kjeledresser på vei opp en rød industritrapp. Foto.

Utvikling blir ofte sammenlignet med trinn i en trapp. Ny erfaring og innsikt bringer deg videre i trappa.

Psykologen Erik H. Erikson lagde en modell som viser hvordan identitet utvikles gjennom hele menneskelivet, fra fødsel til død. Vi skal se på hans modell og så drøfte hvordan dette synet på identitet kan ha relevans for vårt fagområde. Vi skal også se på hvilken innvirkning mediene har på dannelsen av vår identitet.

Eriksons utviklingsmodell

I denne videoen forklarer psykolog Helga Myrseth om Erik H. Eriksons utviklingsmodell. Erikson var svært opptatt av identitetsbegrepet og fokuserte på den følelsesmessige og sosiale utviklingen som foregår gjennom hele livsløpet. Han delte denne utviklingen inn i stadier eller trinn. På hvert trinn står individet overfor en utviklingskonflikt.

Før du ser videoen bør du se på lærestoffet om identitet og tenke gjennom hva som former identiteten vår.

Eriksons utviklingsmodell

Medier og identitetsdannelse

Der individet står i sentrum, slik som i våre individualistiske samfunn, kan vi i stor grad sette vår egen identitet i scene, slik vi gjør i sosiale medier. Den franske filosofen Foucault (1926 - 1984) var tidlig ute med å introdusere begrepet "self writing", å skrive seg selv.

Hør førsteamanuensis i medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, Anders Fagerjord, snakke om medier og identitet:

Medier og identitetsdannelse: Anders Fagerjord

Sist oppdatert 11.01.2019
Skrevet av Eli M. Huseby
Rettighetshaver: Senter for nye medier, Høgskolen i Bergen

Læringsressurser

Kulturell identitet