Hopp til innhold

Kommunikasjon og kultur 3 (Utgått)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Kommunikasjon og kultur

Hvem er du, og hva gjør deg til deg? Du er påvirket av kulturen du vokser opp i, men gjennom livet blir du også utsatt for impulser fra flere kulturer. I et slikt mangfoldig landskap er det å kjenne seg selv viktig, ikke minst i møte med andre mennesker.

Kulturell identitet

Identitet er et vanskelig ord og brukes på mange måter. Selve ordet kommer fra latin. Idem betyr «det samme». Det refererer til sider ved en person, gruppe eller kultur som antas å være mer eller mindre uforanderlig over tid.

Læringsressurser

Kulturell identitet