Hopp til innhold

Kommunikasjon og kultur 3 (Utgått)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Kommunikasjonsteori

Hva er det egentlig som skjer når mennesker kommuniserer? Hva gjør at vi forstår eller misforstår hverandre? Vi skal i dette emnet gå i dybden på hvordan vi samhandler og hvordan vi konstruerer mening. Vi ser også på hva som påvirker hvordan vi forstår verden og hverandre.

Kommunikasjon og samhandling

I denne delen av emnet kommunikasjonsteori skal vi lage et oppsett og gi råd for hvordan en kan gå fram for å samle inn datamateriale for analyse av ulike kommunikasjonssituasjoner, spesielt samtale.

Læringsressurser

Kommunikasjon og samhandling