Hopp til innhold

Kommunikasjon og kultur 3 (Utgått)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Kommunikasjonsteori

Hva er det egentlig som skjer når mennesker kommuniserer? Hva gjør at vi forstår eller misforstår hverandre? Vi skal i dette emnet gå i dybden på hvordan vi samhandler og hvordan vi konstruerer mening. Vi ser også på hva som påvirker hvordan vi forstår verden og hverandre.

Språk og samtaleanalyse

Hva vil det si å ha språkkompetanse? Du skal kunne uttrykke deg grammatisk korrekt, men også vite hvordan du kan bruke språket i ulike situasjoner. Fra du er liten utvikler du både en grammatisk kompetanse og en kommunikativ kompetanse.

Læringsressurser

Språk og samtaleanalyse