Hopp til innhold

Øvelse

Oppsummerende oppgaver – mikroorganismer

Disse oppgavene tar deg gjennom hovedpunktene i emnet «mikroorganismer».

LK20

Oppgave 1. Letekryss

Oppgave 2. Hva er mikroorganismer?

Oppgave 3. Hva har mikroorganismer til felles?

Ta utgangspunkt i fasiten til oppgave 2.

 1. Kan dere finne egenskaper som er felles for alle disse mikroorganismene?
 2. Ta stilling til de alternativene som ikke er mikroorganismer. Diskuter hvorfor de ikke regnes som det.
 3. Skriv deres egen definisjon av hva som menes med mikroorganismer.
 4. Finn en definisjon av "mikroorganisme" på nettet. Sammenlign denne definisjonen med deres definisjon. Hva skiller forklaringene fra hverandre? Hva var likt?

Oppgave 4. Avkrysningsoppgaver om mikrobiologi.

Oppgave 5. Oppbygningen til en bakterie

Oppgave 6. Oppbygningen til ei dyrecelle

Oppgave 7. Dra ordene til riktige bokser i tekst om virus

Oppgave 8. Oppgavesett om virusroller

Oppgave 9. Øvingsoppgaver

 1. Hva menes med mikroorganismer?
 2. Gi eksempler på ulike typer mikroorganismer.
 3. Hvordan formerer bakterier seg?
 4. Bakterien E.coli deler seg hver 20 minutt.

  1. Hvor mange bakterier kan det dannes i løpet av 24 timer?
  2. Hvor lang tid vil det ta før det har blitt dannet 1 million bakterier?
 5. Hva menes med patogene bakterier?
 6. Gi eksempler på sykdommer som framkalles av bakterier.
 7. Hva brukes antibiotika til?
 8. Hva menes med antibiotikaresistens? Hvorfor er antibiotikaresistens et problem?
 9. Hvordan formerer virus seg?
 10. Hvorfor kan vi ikke bekjempe bakterier og virus på samme måte?
 11. Gi eksempler på at mikroorganismer kan være nyttige for oss mennesker.
Sist oppdatert 24.08.2020
Skrevet av Thomas Bedin

Læringsressurser

Mikroorganismer

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?