Hopp til innhold

Naturfag (HS)

Kropp og helse

God helse er ikke bare fravær av sykdom. Det handler også om å ha det bra med seg selv og ha et godt forhold til sin egen kropp. Gjennom mediene får du motstridende informasjon om hva som er bra for deg og ikke. Hvilken informasjonen kan vi stole på?

Mikroorganismer

Vi er omgitt av mikroorganismer som bakterier og virus overalt, og vi har dem inni kroppen vår. Noen er nyttige og nødvendige for oss, mens andre kan gjøre oss syke. Kunnskap om hygiene og smittevern er viktig for å unngå sykdom forårsaket av mikroorganismer.

Læringsressurser

Mikroorganismer

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
Du er her