Hopp til innhold

Råvare, produksjon, salg og service (RM-KOS vg2)

Råvarer og produksjon

Enten du vil bli kokk, servitør eller ferskvarehandler, må du ha god kunnskap om ulike råvarer og tilberedningsteknikker, næringsinnhold og en bærekraftig produksjon.

Emballering og merking

Riktig emballasje og merking er viktig, både for at produktet skal holde på kvaliteten, og for at forbrukerne skal få de opplysningene om produktet som de har krav på etter loven.

Læringsressurser

Emballering og merking