Hopp til innhold

Fagartikkel

Å rapportere og dokumentere

Å rapportere er å gi opplysninger og informasjon videre til andre. En rapport kan være muntlig eller skriftlig eller begge deler.

LK06
Pleier skriver rapport på datamaskin. Foto.

Det finnes mange forskjellige rapportsystemer, og de praktiseres forskjellig. Derfor er det viktig at du setter deg inn i hvordan det gjøres på din arbeidsplass.

På de fleste arbeidsplassene innen pleie- og omsorgssektoren har man regelmessige møter hvor opplysninger og observasjoner blir dokumentert og brakt videre mellom kollegaene. Slike møter skjer oftest i vaktskiftet og kalles for rapport.

Hvis for eksempel en bruker blir overflyttet fra sykehus til sykehjem, er det nødvendig at de ansatte får alle opplysningene om brukeren for å kunne gi god omsorg og pleie.

Å dokumentere er å vise, underbygge eller begrunne. Dokumentasjon er en lovpålagt plikt i pleie- og omsorgsarbeid.

Det betyr at vi skal skrive ned det vi observerer og gjør.

Utfordringer til deg

  1. Hva betyr det å rapportere?
  2. Hva betyr det å dokumentere?
  3. Hva menes med at dokumentasjon er en lovpålagt plikt?
  4. I hvilke lovverk kan du finne noe om dokumentasjon i helsesektoren?
Sist oppdatert 03.03.2017
Skrevet av Wenche Heir og Marit Smith Sørhøy

Læringsressurser

Dokumentasjon og arbeidsmetoder i arbeid med mennesker