Hopp til innhold

Helsefremmende arbeid (Utgått) (HS-HEA vg2)

Dette faget følger en utgått læreplan.

I arbeid med mennesker

Alle som jobber med mennesker i helse- og sosialsektoren, har et ansvar for å jobbe målrettet, forebyggende og sette i gang tiltak for å fremme god livsstil.

Miljøarbeid for helsefagarbeideren

Miljøarbeid i helse- og omsorgssektoren er ulike måter vi jobber på rundt en bruker i et samspill mellom individet og omgivelsene.

Læringsressurser

Miljøarbeid for helsefagarbeideren