Hopp til innhold

UTGÅTT - Helsefremmende arbeid (HS-HEA vg2) (LK06)

  Dette faget følger en utgått læreplan.

  I arbeid med mennesker

  Alle som jobber med mennesker i helse- og sosialsektoren, har et ansvar for å jobbe målrettet, forebyggende og sette i gang tiltak for å fremme god livsstil.

  Miljøarbeid for helsefagarbeideren

  Miljøarbeid i helse- og omsorgssektoren er ulike måter vi jobber på rundt en bruker i et samspill mellom individet og omgivelsene.

  Læringsressurser

  Miljøarbeid for helsefagarbeideren

  Fagstoff

  Oppgaver og aktiviteter