Hopp til innhold

Helsefremmende arbeid (Utgått) (HS-HEA vg2)

Dette faget følger en utgått læreplan.

I arbeid med mennesker

Alle som jobber med mennesker i helse- og sosialsektoren, har et ansvar for å jobbe målrettet, forebyggende og sette i gang tiltak for å fremme god livsstil.

Brukermedvirkning og livskvalitet

Brukermedvirkning og livskvalitet er to viktig begreper innenfor helse- og omsorgstjenesten. Brukere har rett til å medvirke, og brukermedvirkning har en egenverdi, en terapeutisk verdi og er et virkemiddel for å kvalitetssikre tjenestene.

Læringsressurser

Brukermedvirkning og livskvalitet