Hopp til innhold

Helsefremmende arbeid (Utgått) (HS-HEA vg2)

Dette faget følger en utgått læreplan.

I arbeid med mennesker

Alle som jobber med mennesker i helse- og sosialsektoren, har et ansvar for å jobbe målrettet, forebyggende og sette i gang tiltak for å fremme god livsstil.

Universell utforming og behov for hjelpemidler

Universell utforming er å utforme samfunnet slik at så mange som mulig kan delta på de fleste aktiviteter uavhengig av funksjonsevne.

Læringsressurser

Universell utforming og behov for hjelpemidler