Hopp til innhold

UTGÅTT - Helsefremmende arbeid (HS-HEA vg2) (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Ernæringsarbeid for helsefagarbeideren

Ernæring og kosthold er en naturlig del av omsorg for mennesker som er i somatisk og psykisk helsetjeneste. Behandlingstilbudet skal sikre at brukere både i og utenfor institusjon får dekket det fysiske behovet de har for ernæring og væske.