Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Diabetes og ernæring

Som helsefagarbeidere må Guri og Petter ha god kunnskap om diabetes og ernæring. Det er ofte helsefagarbeideren som serverer eller legger måltidene til rette for pasienter og brukere.

En av pasientene som er på et korttidsopphold på Bringebærtrøa, har en nyoppdaget type 2-diabetes. Pasienten er ei kvinne på 75 år. Legen hennes og en sykepleier har gitt henne informasjon om diabetes, og hun har fått råd om hva hun kan spise som diabetiker.

Guri og Petter oppdager at mange ansatte på avdelingen er usikre på hva mennesker med diabetes kan spise, og de hører det snakkes om "diabetesmat".

De bestemmer seg derfor for å sette seg godt inn i hvilke anbefalinger som nå gjelder om diabetes og ernæring, og de vil tilby seg å holde en kort repetisjon på et avdelingsmøte.

Gå sammen to og to og gjør denne jobben for Guri og Petter:

  • Lag en kort Powerpoint-presentasjon over de viktigste kostrådene for en pasient med type 2-diabetes, og avslutt med et konkret forslag til et varmt lunsjmåltid. Hva skal måltidet inneholde, og hvorfor?
  • Legg fram oppskriften og lag ei innkjøpsliste for dette måltidet.
  • Hvis det er mulig, kan dere lage dette måltidet og servere det for medelevene deres.
  • Presenter arbeidet deres for klassen.
Sist faglig oppdatert 12.11.2018
Skrevet av Marit Smith Sørhøy og Wenche Heir

Læringsressurser

Hva innebærer helhetlig omsorg og pleie ved sykdom?

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter