Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Kari forebygger urinveisinfeksjon

Kari hjelper Sigrid på toalettet. Hun observerer at urinen er mørk, og at det lukter sterkt. Hun snakker med Sigrid om dette.

LK06

I rapporten står det at Sigrid ofte er plaget med urinveisinfeksjon. For å kunne forebygge nye infeksjoner må det settes i verk en del tiltak.

Oppgave

  • Ta utgangpunkt i Sigrid og hennes problem med urinen. Bruk den problemløsende metoden og skriv en pleieplan der du begrunner tiltakene du foreslår.

Bruk gjerne øvingsverktøyet i dokumentasjon når du skriver. Det finner du ui lenkesamlingen.

Sist oppdatert 12.11.2018
Skrevet av Wenche Heir og Marit Smith Sørhøy

Læringsressurser

Hva innebærer helhetlig omsorg og pleie ved sykdom?

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter