Hopp til innhold

Oppgave

Sykepleie ved multippel sklerose, quiz

LK20LK06
Sist oppdatert 08.12.2014
Skrevet av Birgit Flaten
Rettighetshaver: Amendor AS

Læringsressurser

Hva innebærer helhetlig omsorg og pleie ved sykdom?

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter