Hopp til innhold

Fagartikkel

MS – sykepleie ved mentale forandringer

Pasientens reaksjoner og atferd kan påvirkes av mentale forandringer.

LK06
Nervecelle. Foto.

De mentale forandringene kan skyldes selve hjerneskaden eller være en naturlig reaksjon på sykdommen. Det er naturlig at mennesker reagerer med sinne, bitterhet og depresjon når de får en sykdom det ikke er mulig å bli frisk av, og som gradvis fører til nedsatt funksjonsevne.

Pasienten kan da virke urimelig i sine krav til omgivelsene, og kan vise ukritisk atferd. I verste fall kan andre mennesker oppleve MS-pasienten så vanskelig å forholde seg til at de støter ham eller henne fra seg.

Det er viktig at pårørende kjenner til at sykdommen kan føre til psykiske forandringer som redusert langtidshukommelse, humørsvingninger, endret stemningsleie, depresjon og nedsatt konsentrasjon.

MS rammer gjerne i ung alder, og det kan være vanskelig for en ung MS-pasient å erkjenne at han eller hun har behov for hjelp og pleie.

Ta utgangspunkt i pasientens vaner og ressurser. I all kontakt med pasienten skal du legge vekt på at pasienten skal være mest mulig selvhjulpen og delaktig i planlegging og bestemmelser.

Pasienter med MS bør motiveres til å delta i sosiale aktiviteter. Både i åpen omsorg og i institusjon bør helsefagarbeideren legge til rette for at pasienten skal kunne bevare sitt sosiale nettverk.

MS-foreningen har et senter for MS-rammede i Hakadal. De har også en nettside som gir informasjon om sykdommen til MS-rammede og pårørende.

Sist oppdatert 12.11.2018
Skrevet av Birgit Flaten

Læringsressurser

Hva innebærer helhetlig omsorg og pleie ved sykdom?

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter