Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Sykepleie ved Parkinsons sykdom

Sykepleien av en pasient med Parkinsons sykdom bør ha som mål at pasienten skal opprettholde sin funksjonsevne og være selvhjulpen lengst mulig. Som helsefagarbeider vil du møte pasienter med Parkinsons sykdom både hjemme og på institusjon.

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06
En person går nedover en korridor. Foto.

Fysisk aktivitet og trening er det eneste som vi helt sikkert vet er forebyggende – ikke mot selve sykdommen, men mot at symptomer skal utvikle seg og bli verre.

Sykdommen har en rekke symptomer som gjør hverdagen til en utfordring. Pasienten kan ha behov for hjelp til å redusere omfanget og ubehaget av de problemene som symptomene medfører.

Fakta om Parkinsons sykdom

Parkinsons sykdom er ofte invalidiserende. Alle pasienter blir med tiden verre, men det er stor forskjell fra pasient til pasient på hvilke funksjoner som rammes, og hvor raskt sykdommen forverres.

Som ved mange kroniske sykdommer er det ikke bare pasienten som rammes hardt, men også den nærmeste familie. Tesen om at «når en i familien er syk, så er hele familien lidende», gjelder også her.

Mennesker med Parkinsons sykdom (PS) står i fare for å bli sosialt isolerte, og noen får vrangforestillinger. Aktiviteter som de tidligere behersket, som for eksempel bilkjøring, kan bli et problem.

Redusert funksjonsevne er ikke bare en utfordring for PS-pasienten, men også for ektefellen og familien for øvrig – ikke minst når PS rammer yngre mennesker.

Kort sagt er det stor forskjell på det å få en PS-diagnose og det å leve med en slik sykdom. Dette er det viktig å huske på når behovet for hjelp fra det offentlige hjelpeapparatet melder seg.

Kilde: Norges Parkinsonsforbund.
I lenkesamlingen finner du lenken til Norges Parkinsonsforbund.

Observasjon og rapport

En helsefagarbeider må observere endringer i sykdomsforløpet og en eventuell forverring av symptomene. Fordi pasienter med Parkinsons sykdom kan være ubevegelige (immobile), er det viktig å observere pasientene med tanke på hvilke komplikasjoner dette kan føre med seg.

Oppgaver til «Sykepleie ved Parkinsons sykdom»

 1. Beskriv hvordan du vil planlegge morgenstellet for en person med Parkinsons sykdom. Begrunn forslagene.
 2. Mennesker med Parkinsons sykdom kan ha en del problemer i forbindelse med ernæring og måltid. Foreslå tiltak og begrunn disse. Sammenlign og diskuter svaret med en medelev.
 3. Hvorfor er det ekstra viktig med god søvn og hvile for mennesker med Parkinsons sykdom?
 4. En del mennesker med Parkinsons sykdom kan ha problemer med å komme i gang når de skal bevege seg. Hva kan du som helsefagarbeider gjøre for å hjelpe pasienten i gang?
 5. Foreslå tiltak som kan gjøre det lettere for en pasient med Parkinsons sykdom å snu seg i sengen.
 6. Hvilken hudpleie vil du foreslå for en pasient med Parkinsons sykdom? Begrunn svaret.
 7. Hvem kan være aktuelle samarbeidspartnere for denne pasienten? Begrunn svaret.
 8. Mange pasienter med Parkinsons sykdom kan være immobile. Hvilke komplikasjoner kan disse pasientene være spesielt utsatte for å få? Begrunn svaret.
 9. Hvordan vil du som helsefagarbeider forebygge disse komplikasjonene? Begrunn svaret.
 10. Hvilke hjelpemidler kan være aktuelle for et menneske med Parkinsons sykdom når det gjelder
 • ernæring
 • personlig hygiene
 • aktivitet og mobilisering
Sist oppdatert 15.11.2018
Skrevet av Birgit Flaten og Wenche Heir

Læringsressurser

Hva innebærer helhetlig omsorg og pleie ved sykdom?

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter