Hopp til innhold

Fagartikkel

Angina pectoris og sykepleie

Mange pasienter med angina pectoris har tilleggslidelser eller andre sykdommer. De sykepleietiltakene som er omtalt her, er imidlertid bare rettet mot de symptomene som utgjør angina pectoris.

Kvinne med hjertesmerter. Foto.

Observasjon og rapport

Dersom en pasient får angina pectoris, skal helsefagarbeideren holde øye med symptomene, særlig smerte. Hvis smertene varer lenger enn 5 minutter, kan pasienten ha fått hjerteinfarkt. Observasjonene bør også rettes mot pasientens levesett og om han tar de forholdsreglene som anbefales.

Aktivitet og hvile


Regelmessig fysisk aktivitet styrker hjertemuskelen og reduserer anfallshyppigheten.

Smertegrensen for anginaanfall bør ikke overskrides.

Pasienten må oppfordres til å være fysisk aktiv, og en fysioterapeut kan legge opp et egnet treningsprogram. Fysisk aktivitet bør ikke foregå utendørs i kaldt vær, siden det kan være med på å utløse angina pectoris.

Hvorfor utløses angina pectoris oftere i kaldt vær enn i varmt?

Dersom anginasmerter oppstår under fysisk aktivitet, må pasienten stoppe aktiviteten og eventuelt ta nitroglyserin. Nitroglyserin må kanskje tas både to og tre ganger. Smertene skal da gå over i løpet av fem minutter.

Pasienter med angina pectoris sover gjerne best med hevet hodegjerde eller hevet overkropp. Det gjør det lettere å puste.

Ernæring

Overvektige pasienter bør redusere vekta. Det vil føre til redusert arbeidsbelastning for hjertet, gi et lavere oksygenbehov og dermed færre anginaanfall.

For å forebygge ytterligere aterosklerose må en redusere inntaket av mettet fett. En bør også begrense saltinnholdet i kosten for å lette arbeidet for hjertet. Hjertepasienter anbefales å øke inntaket av frukt og grønnsaker, og grove kornprodukt. Fiber er tarmens feiekost og motvirker også høyt blodtrykk. Høyt blodtrykk øker belastningen på hjertet. Fet fisk gir kroppen sunt fett.

Anginasmerter kan oppstå etter kraftige måltid, og derfor er det best at pasienten spiser lite og ofte, og at maten er lettfordøyelig.

Smerte

Ved smerter er det av avgjørende betydning at pasienten reduserer den aktiviteten som utløser smertene. Ved hvile skal anginasmerter gå over. Nitroglyserin lindrer også smerten.

Når en pasient får anginasmerter, må han beroliges. Redsel øker behovet for oksygen og forsterker smertefølelsen.

Respirasjon

Røyking har en rekke uheldige virkninger. Bruk av tobakk øker risikoen for at blodårene skal bli tilstoppet, det minsker mengden av oksygen som blodet bringer med seg, og nikotinen i tobakk øker belastningen på hjertet. Røykere med angina pectoris bør derfor slutte.

Til hjelp for dem som skal slutte å røyke, finnes det reseptpliktige medikamenter, reseptfrie røykeplaster, røykesluttkurs og røyketelefon.

Dersom en pasient opplever at det blir vanskelig å trekke pusten, kan det hjelpe med frisk luft og å løsne på stramtsittende klær. Å sitte med overkroppen hevet, gjerne over en stolrygg med armene på et bord, letter respirasjonen. Når smerten blir mindre, blir også pustebesværet det.

Psykiske behov

Følelsesmessig stress kan utløse anginaanfall. Derfor er det viktig at pasienter med angina pectoris har et hjertevennlig levesett både fysisk og psykisk.

Livssituasjonen forandres når pasienten får hjerteproblemer, og mange pasienter synes det er vanskelig å omstille seg til en tilværelse der de må bruke medisiner og passe på hvordan de lever.

Derfor er det viktig at helsefagarbeideren hjelper pasienten med å ta hånd om det psykiske og takle angstfølelser og angstanfall. God informasjon om angina pectoris og de forholdsreglene man bør ta, vil gjøre det lettere for pasienten å leve med angina pectoris.

Utfordringer til deg


 1. Hvorfor tror du at angina pectoris kan oppstå ved anstrengelser? Begrunn svaret.
 2. Hvordan kan en person med diagnosen angina pectoris forebygge smerter ved aktivitet
  eller anstrengelser?
 3. En bruker med diagnosen angina pectoris ønsker råd om ernæring.
  Hva svarer du? Begrunn svaret.
 4. Hvorfor er røyking ekstra uheldig når man har angina pectoris? Begrunn svaret.
 5. Hvorfor bør en person med angina pectoris være forsiktig med å være ute i kaldt vær?
  Begrunn svaret.
 6. En person med diagnosen angina pectoris kan oppleve problemer med å puste.
  Foreslå tiltak.
 7. Hvorfor tror du det kan være en psykisk påkjenning å få angina pectoris?
 8. Å se en fotballkamp kan utløse angina pectoris hos mennesker med denne diagnosen.
  Forklar hvorfor.
 9. Når kan du som helsefagarbeider få mistanke om at dine observasjoner kan tyde på et hjerteinfarkt?
 10. Hva gjør du hvis en pasient får angina pectoris mens du er på arbeid?
  Forklar hva og hvorfor.
 11. Finn svar på disse spørmålene ved å søke i Felleskatalogen:
 • Hva er nitroglycerin?
 • Virkninger og bivirkninger av nitroglycerin.
Sist faglig oppdatert 03.03.2017
Skrevet av Birgit Flaten, Marit Smith Sørhøy og Wenche Heir

Læringsressurser

Hva innebærer helhetlig omsorg og pleie ved sykdom?

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter