Hopp til innhold

Fagartikkel

Eliminasjon av urin

Helsefagarbeideren har et særskilt ansvar i forhold til å observere pasientens eliminasjon, samt sette inn forebyggende tiltak for å unngå at pasienten får problemer innen dette området.

LK20LK06
Urinpose henger på sykeseng. Foto.

Helsefagarbeideren bistår pasienter under stell og toalettbesøk.Det er i samhandling med pasienten at viktige observasjoner foretas. For å kunne observere, og slik forebygge plager og sykdommer, er det nødvendig å inneha gode kunnskaper.

Normaltilstand

Det er helt normalt at man må på toalettet å late vannet 3–10 ganger i døgnet. Et menneske later 1,5–2 liter urin pr døgn. Urinen skal da være lys, klar, lite konsentrert og lukte svakt. Hvor ofte man later vannet vil variere fra person til person. En gjennomsnittelig urinblære vil kunne holde på ca 4 dl væske. Overstiges dette volumet vil blæren tømme seg automatisk. Vannlatingstrang vil oppstå når blæren rommer 2–4 dl urin.

Observasjoner

 • Farge
  Dersom urinen er mørk kan det være et tegn på at pasienten drikker for lite. Gjennomskyllingen blir da dårlig og urinen blir mørk. Ved urinveisinfeksjon kan også urinen bli mørk. Ved infeksjoner i nyrebekkenet og ved andre sykdommer i nyrene kan urinen bli mørk eller rødfarget dersom den inneholder blod. Blod i urinen kalles hematuri.

 • Lukt
  Ved urinveisinfeksjon vil urinen lukte sterkt og emment pga at bakteriene skiller ut giftstoffer. Ved høyt blodsukker kan urinen lukte aceton. Dersom pasienten drikker for lite kan urinen bli konsentrert og lukte sterkt.

 • Konsistens
  Hos dehydrerte pasienter vil urinen være tykkere på konsistens. Det kan den også bli ved urinveisinfeksjon fordi bakteriene skiller ut giftstoffer.

 • Hyppighet
  Dersom pasienten later vannet ofte kan det være et symptom på urinveisinfeksjon. Menn med forstørret prostata vil også ha hyppig vannlating.

 • Mengde
  Lite urin kan være et tegn på at pasienten er dehydrert. Dersom pasienten sjelden later vannet og samtidig har ødemer kan dette være et symptom på svikt i nyrefunksjonen. Har pasienten problemer med å få latt vannet og det ikke kommer urin i det hele tatt kalles tilstanden urinretensjon. Tilstandene er alvorlige.

 • Smerte eller svie ved vannlating
  Dersom pasienten kjenner ubehag under vannlating kan dette være et symptom på urinveisinfeksjon.

 • Om pasienten har kontroll over vannlatingen
  Mange eldre mister kontroll over vannlatingen slik at de blir lekk. Tilstanden kalles urin-inkontinens. Ved urinveisinfeksjon kan noen pasienter i sykdomsperioden miste kontroll over vannlatingen.

Utfordringer til deg


 1. Hva kan mørk urin være et tegn på?
 2. Hva kan det tyde på hvis urinen lukter sterkt?
 3. Ved for høyt blodsukker kan urinen lukte aceton.

  Hvordan lukter aceton og ved hvilken sykdom kan man kjenne denne lukten?

 4. Forklar hva dehydrering betyr.
 5. Hvilke symptomer kan en pasient som er dehydrert få?
 6. Forklar hva som menes med vannlatingsmønster.
 7. Hva kan hyppig vannlating være et tegn på?
 8. Hva betyr urinretensjon?
 9. Hva betyr urininkontinens?
Sist oppdatert 12.11.2018
Skrevet av Birgit Flaten og Wenche Heir

Læringsressurser

Hva innebærer helhetlig omsorg og pleie ved sykdom?

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter