Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Arbeidsoppdrag

Line gir råd for å forebygge obstipasjon

På grunn av Parkinsons sykdommen har Johan en del problemer med vannlatingen, og han føler seg i perioder obstipert. Line vet at det kan være flere grunner til Johans problemer. Hun setter seg sammen med Johan og kona for at de sammen kan lage en plan for å forebygge problemene.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Johan i Elgfaret distrikt

Johan er 80 år og bor sammen med kona i en tomannsbolig. Han og kona har drevet kolonialbutikk inntil han ble pensjonist. Han er glad i å lese og følge med i det som skjer.

Johan fikk diagnosen Parkinsons sykdom for 15 år siden. Han klarer ikke å ivareta de grunnleggende behovene sine, og kona hans er ikke lenger i stand til å hjelpe ham. Han klarer heller ikke å forflytte seg på egen hånd. Han er avhengig av en del hjelpemidler.

Johan har hjelp fra hjemmebaserte tjenester tre ganger daglig og tilsyn om natta. I tillegg får de hjelp til renhold. Kona er sliten, og Johan venter nå på plass på sykehjemmet.

Oppgave:

Bruk den problemløsende metoden i forhold til Johans problem med obstipasjon og

  • beskriv de ressursene og behovene Johan har
  • beskriv mål for Johan i denne situasjonen
  • forklar hvilke tiltak du vil foreslå
  • begrunn tiltakene
  • skriv planen din ned
Sist oppdatert 06.11.2018
Skrevet av Ingrid Sciefloe Myhre, Wenche Heir, Wenche Heir og Marit Smith Sørhøy

Læringsressurser

Fordøyelsen

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?