Hopp til innhold

Helsefremmende arbeid (Utgått) (HS-HEA vg2) (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Helse og sykdom

Kunnskap om sykdommer, diagnoser og ulike behandlingsformer er en viktig del av helsefagarbeiderens faglige kompetanseområde og danner grunnlaget for å kunne yte profesjonell helsehjelp.

Sanser og nervesystem

Sanser er en fellesbetegnelse på syn, hørsel, luktesans, smakssans og følesans. Sansecellene fanger opp stimuli og formidler de til nervesystemet.

Læringsressurser

Sanser og nervesystem

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?