Hopp til innhold

Helsefremmende arbeid (Utgått) (HS-HEA vg2)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Helse og sykdom

Kunnskap om sykdommer, diagnoser og ulike behandlingsformer er en viktig del av helsefagarbeiderens faglige kompetanseområde og danner grunnlaget for å kunne yte profesjonell helsehjelp.

Psykisk helse og sykdom

Psykisk helse er noe alle har. Psykiske lidelser rammer mange i ulik grad, og du skal forholde deg til ulike diagnoser.

Læringsressurser

Psykisk helse og sykdom