Hopp til innhold

Helsefremmende arbeid (Utgått) (HS-HEA vg2)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Helse og sykdom

Kunnskap om sykdommer, diagnoser og ulike behandlingsformer er en viktig del av helsefagarbeiderens faglige kompetanseområde og danner grunnlaget for å kunne yte profesjonell helsehjelp.

Allmennstilstand og helsefagarbeiderens rolle ved observasjon

Allmenntilstanden omfatter både fysiske og psykiske sider av helsen. Helsefagarbeiderens rolle er å observere den enkeltes helse i det daglige arbeidet.

Læringsressurser

Allmennstilstand og helsefagarbeidaren si rolle ved observasjon