Hopp til innhold

Fagartikkel

Fra monolog til toveiskommunikasjon

Historisk sett har massekommunikasjon hatt form av monologisk kommunikasjon der mottakerne kun har hatt rollen som passivt publikum. Teknologisk utvikling har ført til at mediekommunikasjon i dag i større grad er preget av toveiskommunikasjon.

LK06
toveiskommunikasjon

Enveiskommunikasjon og toveiskommunikasjon

Fordelen med enveiskommunikasjon er at informasjonen raskt kan nå ut til mange mottakere på samme tid. Ulempen er at det er vanskelig å kontrollere om mottakerne faktisk har oppfattet budskapet slik det var tenkt.

Toveiskommunikasjon gir mottakeren mulighet til å stille avklarende spørsmål eller på andre måter reagere på det de ser og hører. Toveiskommunikasjon innebærer også en demokratisering av massekommunikasjonen på den måten at mottakerne har mulighet til å korrigere og utfylle den informasjonen som gis.

Selv om publikum også tidligere har hatt anledning til å kommentere medieinnhold, for eksempel i form av leserinnlegg, var det først og fremst de tradisjonelle mediene som sto for kommunikasjonen. Vi kan si at mediene sto for en monologisk kommunikasjon, mens mottakerne av budskapet hadde rollen som passivt publikum.

Fra monolog til dialog med mottakerne

Sosiale medier har skapt en ny form for kommunikasjon som også påvirker kommunikasjonen i tradisjonelle medier som aviser, radio og fjernsyn. Lesere, lyttere og seere deltar i dag aktivt i dialog rundt redaksjonelt innhold som publiseres på Facebook, og debatten går livlig på Twitter og i nettavisenes kommentarfelter.

Mottakerne er ikke lenger passive brukere. Nå er de også i høyeste grad bidragsytere til mediene. Nettavisene lenker til lesernes blogger, og flere nyhetsmedier publiserer stillbilder og videoopptak som sendes inn fra vanlige folk som er vitne til spesielle hendelser.

Lønnsomt med økt brukermedvirkning

Kommersielle medier velger kommunikasjonsformer som gjør dem attraktive for brukerne. Når en mediekanal kan vise til mange lesere, seere eller lyttere, blir den mer interessant for annonsører. Ved å få mottakerne i tale, få dem til å kommentere og bli delaktige i kommunikasjonen, øker også mulighetene for å holde på dem som kunder.

Sist oppdatert 18.12.2017
Skrevet av Marte Lindstad Næss
Rettighetshaver: Amendor AS

Læringsressurser

Kommunikasjon og kommunikasjonsmidler