Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du

  • ha kjennskap til ulike begreper, teorier og modeller som kan brukes til å beskrive og vurdere kvalitet på kommunikasjon
  • vite hva som kjennetegner massekommunikasjon
  • forstå hvordan ny teknologi har endret forholdet mellom avsender og mottaker i massekommunikasjon