Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

    Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du

    • ha kjennskap til ulike begreper, teorier og modeller som kan brukes til å beskrive og vurdere kvalitet på kommunikasjon
    • vite hva som kjennetegner massekommunikasjon
    • forstå hvordan ny teknologi har endret forholdet mellom avsender og mottaker i massekommunikasjon