Hopp til innhold

Oppgave

Repetisjon: Ytringsfrihet

Jobb sammen i par. Noter svar på spørsmålene. Deretter sammenligner og diskuterer dere svarene. Slik kan dere hjelpe hverandre til større innsikt.

Grafitti av en pressemann skyter en avis på en dresskledd mann med videokamera. Foto.
  • Hva mener vi med ordet ytringsfrihet?
  • Hva mener vi med pressefrihet?
  • Hvordan henger pressefrihet og ytringsfrihet sammen?
  • Hva vil det si at Grunnloven sikrer oss ytringsfrihet?
  • Hvilket ord bruker vi for å beskriver pressens informasjons-, kritikk- og debattfunksjon?
  • I hvilke deler av verden er pressefrihet mindre selvfølgelig?
  • Hva betyr sensur?
Sist faglig oppdatert 08.05.2017
Skrevet av Joachim Laberg

Læringsressurser

Mediemakt og ytringsfrihet

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs