Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

    Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du kunne

    • vurdere om en nyhetssak er i tråd med idealene om pressens samfunnsansvar
    • forstå maktfordelingsprinsippet, og medienes rolle som «den fjerde statsmakt»
    • forstå forskjellen mellom mediene som aktør og som arena