Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

  Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du kunne

  • gjøre rede for begrepene ytringsfrihet og trykkefrihet
  • forklare hvorfor ytringsfrihet er viktig i et demokrati
  • forklare hvordan «infrastrukturkravet» i Grunnloven § 100 gjør staten ansvarlig for ytringsfrihetens vilkår
  • gjøre rede for ytringsfrihetens begrensninger i Norge i dag
  • gi eksempler på hvordan ytringsfriheten i dag står under press