Hopp til innhold

Oppgave

Mediepolitikk og mediemangfold

LK06
En gutt som tenker. Bilde.

Oppgave 1

Snakk sammen to og to. Fortell medeleven din hva du legger i ordet mediepolitikk. Hjelpespørsmål:

  • Hvorfor har vi så mange aviser i Norge?
  • Hvorfor har vi NRK?
  • Hvem får lov til å sende radio og TV?
  • Hvorfor får avisene styre seg selv?

Oppgave 2

  1. Hvor viktig er det for deg at du har tilgang til et mangfold av ulike medier? Noter fem stikkord som begrunner standpunktet ditt.
  2. Diskuter det du har kommet fram til, med medeleven din.
  3. Presenter til slutt det dere kom fram til i oppgave 1 og 2, i samlet klasse.
Sist oppdatert 26.04.2018
Skrevet av Jan-Arve Overland

Læringsressurser

Norsk mediepolitikk og medieøkonomi