Hopp til innhold

Fagartikkel

Mediebruk i 2013

Vi bruker over en time mer på medier i dag enn vi gjorde for ti år siden. Den ekstra timen bruker vi på Internett. Vi ser mye på fjernsyn, men mindre enn tidligere. Blant unge er Internett i ferd med å overta for fjernsynet som primærmedium.

Grafikk:  Slik bruker vi massemediene

Slik brukte vi massemediene i 2013

Bruk av Internett øker mest

I 2013 brukte vi nordmenn over en time mer i døgnet på ulike medier enn vi gjorde i år 2000. Den ekstra timen brukte vi på Internett. Mange har tilgang til Internett på jobb og skole. Derfor er bruk av Internett fordelt jevnt utover døgnet, med unntak av nattetimene når de fleste av oss sover.

Tiden vi bruker på å lese papiraviser og se på TV, er på vei ned. Trolig går en del av den ekstra timen vi bruker på Internett, med til å lese nettaviser og se på nett-TV. Vi får altså dekket de samme behovene for informasjon og underholdning som tidligere gjennom en ny kanal.

Elever ved Vennesla videregående skole forteller om sin mediehverdag.

Fra papiravis til nettavis

Undersøkelsen viser at fire av ti ungdommer mellom 16 og 24 år bare leste nettaviser i 2013. En av fire nordmenn leser fremdeles bare avisa på papir. Det er den eldste delen av befolkningen (67–79 år) som er mest trofast mot papiravisa. Andelen husholdninger som abonnerer på en eller flere aviser, har sunket med 14 % i løpet av fem år. Dette er en utvikling som alle landets aviser nå tar innover seg.

Fremdeles mest tid på fjernsyn

Ifølge oversikten fra Statistisk sentralbyrå har fjernsynet fremdeles en sentral plass i livene våre. I gjennomsnitt tilbringer vi fremdeles over to timer i døgnet foran TV-skjermen. Fjernsynet er et kveldsmedium og har flest seere i tidsrommet 19 til 23. Men TV-mediet er ikke like populært som tidligere, spesielt ikke i aldersgruppen 16–24 år.

Radioen er blitt digital

I gjennomsnitt lyttet vi til radio i 1 1/2 time i 2013. Prime-time for radiolytting er tidsrommet mellom klokken 7 og 9 på morgenen, altså fra vi står opp til vi er på plass på jobb og skole.

Stadig flere av oss lytter nå på en digital DAB-radio. En av grunnene til det kan være at NRK har kjørt en kampanje for overgang til DAB-radio. Lanseringen av den nye digitale radiokanalen NRK P1+ har blitt godt mottatt blant eldre lyttere.

Sist faglig oppdatert 11.04.2018
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Mediebruk og mediepåvirkning

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs