Hopp til innhold

Øvelse

Nyhetsartikkel basert på statistikk

LK06

Oppgave

  1. Hva forteller tallene i denne nyhetsgrafikken om den risikoen barn og unge i Europa utsettes for på nettet?
  2. Hvilke nyhetskriterier vil du legge til grunn når du skal lage en nyhetssak basert på disse tallene for regionavisa på hjemstedet ditt?
  3. Skriv en nyhetsartikkel på 400 ord med utgangspunkt i de statistiske dataene i nyhetsgrafikken ”Nettrisiko blant barn og unge”. Husk at overskrift og ingress må være fengende, og samtidig i tråd med fakta i saken.
Sist oppdatert 13.04.2018
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Mediebruk og mediepåvirkning

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs