Hopp til innhold

Fagartikkel

Hviler i fred – på Facebook

En minnegruppe er en Facebook-gruppe som blir opprettet av en nær etterlatt kort tid etter et dødsfall. Minnegrupper brukes til å uttrykke medfølelse med de etterlatte, og til å dele egne tanker og minner om avdøde.

LK06
Trafikkoffer

I de første dagene etter dødsfallet er det mange som melder seg inn og uttrykker sin medfølelse overfor de som stod avdøde nærmest. Den som opprettet minnegruppen, deler minner om den avdøde og sine tanker omkring dødsfallet. Flere nære etterlatte skriver direkte innlegg til den avdøde. De formulerer seg ofte som om den avdøde fortsatt er i live, forteller om ting som de har gjort, og spør hvordan det går.

Flere venner i døden enn i livet

Et interessant trekk ved minnegruppene som opprettes på Facebook, er at de avdøde ofte får flere Facebook-venner etter døden enn de hadde mens de fremdeles levde. Mange er nysgjerrige på hva som har skjedd, og noen ønsker nok også fokus på seg selv.

Gjennom aviser, TV, radio og Internett får vi hver dag døden rett hjem i stua. Alle dødsfall er en dramatisk hendelse som tiltrekker seg oppmerksomhet. Men vi reagerer ekstra sterkt når den rammer noen vi kjenner. I slike situasjoner er de nye sosiale mediene et sted der vi kan gi uttrykk for frustrasjon, sorg og savn.

Et nytt møtested for de sørgende

Både ritualforskere, medieforskere og fagfolk som arbeider med mennesker i sorg, har merket seg at ungdom i stor grad bruker sosiale medier for å minnes avdøde venner og familie. Det er et felt som det tidligere har blitt forsket lite på. Men etter terrorangrepene 22. juli har det fått mye oppmerksomhet.

Sosiale medier spiller en stor rolle i ungdommers hverdag. Så stor at mange unge mener at det er viktigere enn den fysiske kontakten med venner. Her ”lever de livet”. De sjekker jevnlig hva venner og bekjente driver med, og hvilke bilder de legger ut.

For mange er derfor sosiale medier et naturlig sted der de kan dele sorg og frustrasjon. I krisesituasjoner er det vanskelig å vite hva man skal si og gjøre i møte med de pårørende og etterlatte. Da velger mange heller å uttrykke medfølelse på Facebook.

Til ettertanke

Hva tenker du om at mange unge har flere venner etter sin død enn de hadde mens de levde?

Snakk gjerne med en medelev om dette.

Sist oppdatert 11.04.2018
Skrevet av Dagny Regine Rosenberg

Læringsressurser

Mediebruk og mediepåvirkning

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs