Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du

  • vite hva som kjennetegner de unges mediebruk i dag med hensyn til tidsbruk og innhold
  • forstå hvorfor de unges mediebruk er ulik mediebruk i andre aldersgrupper
  • kunne lese, analysere og tolke enkel statistikk
  • kunne presentere statistiske data om mediebruk for andre