Hopp til innhold

Fagstoff

Mediebruk blant unge

Medievanene våre er i endring. Den teknologiske utviklingen går fort, og som ung tar du disse teknologiene i bruk raskt. Klarer du deg uten smarttelefonen din? Hvilke sosiale medier brukte du i går?

Ung jente med mobiltelefon sender SMS. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Mediehverdagen

Norge er et av de landene i verden der innbyggerne har størst tilgang til teknologi. Tilgangen til teknologi former mediehverdagen vår. Unge mennesker er blant de første til å ta denne digitale teknologien i bruk. Så å si alle unge i Norge har tilgang til Internett og smarttelefon (96 %).

I de siste årene har unges mediebruk endret seg mye. Nye medier har kommet til, mediene blir brukt i nye sosiale sammenhenger, og tiden dere bruker på de ulike mediene, har økt.

Mediehverdagen til personer som tilhører ulike aldersgrupper, er ikke lik. For unge har mobiltelefonen en spesielt stor plass i hverdagen. Bruk av mobil blant unge har økt mye de siste årene. Spesielt er det en stor økning i bruk av mobiltelefonen til sosiale medier. Og mobiltelefonen brukes på stadig flere måter, som spillplattform, kamera, informasjonskilde og musikkspiller.


Tenkepause

  • Hvilke medier brukte du for tre år siden?
  • Hvilke medier bruker du i dag?

Hva forteller statistikken om unges bruk av medier?

På nettsidene til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet finner du statistikker som viser at unge bruker mye tid på ulike medier og foran skjerm: Barn og unges mediebruk. Studer informasjonen på denne nettsida nøye, både statistikker og forklarende tekster.

Tidsbruk

Ved siden av å treffe venner, er det mobiltelefon og Internett unge bruker mest tid på. Tidsbruken varierer en del mellom kjønnene. Gutter bruker mer tid til spill enn jenter. Jentene bruker mer tid på sosiale medier, mobiltelefonen og å treffe venner. Sosiale medier brukes som en forlengelse av det å være sammen med venner og dele opplevelser med dem. De mest populære sosiale mediene er Facebook, Snapchat og Instagram.

Hovedmønsteret er at de unges tidsbruk i større grad enn før foregår hjemme, foran skjermen, enn fysisk sammen med venner. Men det betyr nødvendigvis ikke at ungdom har svake sosiale relasjoner eller isolerer seg.

Både konsumenter og produsenter

Bruk av videotjenester som YouTube og Vimeo, musikkstrømming, sosiale bildetjenester som Snapchat og Instagram, sosiale medier, nett-TV og dataspill er utbredt blant unge. Unge bruker også ulike søkemotorer og leksikon i skolearbeidet.

Men unge mennesker er ikke bare konsumenter av innhold, de produserer også innhold selv. Ikke minst gjelder det bilder og videoopptak som deles med andre. Også her er det forskjell på gutter og jenter. Guttene bruker videotjenester mer, mens det er flere jenter som bruker musikkstrømming, enn gutter.

Dataspill

Unge bruker også mye tid på dataspill. Også her er det forskjeller mellom gutter og jenter. Guttene bruker mer dataspill enn jentene, og mens bruken blir mindre blant jentene jo eldre de blir, så bruker guttene mer tid på dataspill jo eldre de blir. Mens guttene spilte mest på PC og spillkonsoller, så spilte jentene mest på mobil og nettbrett. I de siste årene har det vært en sterk økning i spill på mobil og nettbrett blant alle unge.

CC BY-SASkrevet av Jan-Arve Overland.
Sist faglig oppdatert 07.03.2017

Læringsressurser

Mediebruk og mediepåvirkning

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs